hocvienphunxam
hocvienphunxam
hocvienphunxam

PHUN XĂM CƠ BẢN

Khung chương trình đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn Quốc tế

Thời lượng: học viên được học với thời lượng 80% thực hành, 20% lý thuyết

phun xam co ban

PHUN XĂM NÂNG CAO

Cung cấp dụng cụ học tập, hỗ trợ dụng cụ hành nghề

Trở thành kỹ thuật viên, chuyên viên phun xăm

phun xam nang cao

PHUN XĂM CHUYÊN SÂU

Thành thạo các kỹ năng, kỹ thuật, quy trình phun xăm tiêu chuẩn

Cam kết 100% có việc làm sau khi kết thúc khóa học

phun xam chuyen sau

HỌC NỐI MI

Khung chương trình đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn Quốc tế

Thời lượng: học viên được học với thời lượng 80% thực hành, 20% lý thuyết

hoc noi mi
hocvienphunxam

PHUN XĂM MÔI

Khung chương trình đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn Quốc tế

Thời lượng: học viên được học với thời lượng 80% thực hành, 20% lý thuyết

phun xam moi

PHUN XĂM LÔNG MÀY

Khung chương trình đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn Quốc tế

Thời lượng: học viên được học với thời lượng 80% thực hành, 20% lý thuyết

phun xam long may

PHUN XĂM MÍ MẤT

Khung chương trình đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn Quốc tế

Thời lượng: học viên được học với thời lượng 80% thực hành, 20% lý thuyết

phun xam mi mat

ĐIÊU KHẮC LÔNG MÀY

Khung chương trình đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn Quốc tế

Thời lượng: học viên được học với thời lượng 80% thực hành, 20% lý thuyết

dieu khac long may